Tankesett Antatt lesetid: 3 min

Ta styring over ditt mentale fokus og filteret du opplever og tolker verden gjennom

Vårt tankesett er grunnlaget for hvordan vi møter og hvordan våre omgivelser bemøter oss. Hvordan og hva vi tenker er et resultat av våre verdier og erfaringer. Det definerer oss som individer og er tett knyttet til vår identitet.

 

Selvinnsikt kan defineres som vår kjennskap til, forståelse for effekten av, vårt tankesett. Selvbilde vårt er et resultat av våre tanker om hva selvinnsikten forteller oss. Som konsekvens har ofte mennesker med dårlig selvinnsikt et mer positivt selvbilde enn de som er bevisst sitt indre og sin plass og påvirkning. Det ser ut til at begrepet "ignorance is bliss" stemmer. 

 

Våre verdier, vårt grunnleggende regelsett for respons og handling, er ikke bare våre egne. Kulturelle normer og sosiale verdier i vår nærmeste omgangskrets er på mange måter, som sosiale vesner, viktigere enn våre egne.

 

Det viktigste er tross alt hva du tenker om deg selv når du er for deg selv.

 

I tillegg preges vårt tankesett av våre erfaring, de opplevelser vi har har av omverdenen. Her spiller positiv og negativ forsterkning en stor rolle i hvordan vi møter opp i situasjoner vi har tidligere assoiasjoner til. Fra et evolusjonistisk perspektiv preges vi sterkere av negative eller ubehagelige opplevelser enn positive. Dette kan vi til en viss grad utligne ved bevisst å legge mindre vekt på negative opplevelser og favorisere positive.

Tankesett kan trenes

En viktig komponent her er å legge vekt på prosess, utvikling og forbedring fremfor resultat. Det er viktig å innse at kontinuerlig feiing er en forutsetning for utvikling mot et godt resultat.

 

Les også: Produktivitet

 

Å trene på å våge er også viktig for å skape mulighet for positiv vekst og nye muligheter. Mot er en trenbar egenskap. Samme gjelder viljestyrke. I kombinasjon vil kultivering av disse to gjøre deg, mentalt sterkere, mer produktiv og disiplinert. Konsekvensen er at du vil bedre dine sjanser for å nå dine mål betraktelig raskere.

 

Mitt mantra er å strekke meg mot og leve som den beste versjonen av med selv. Mitt fremtidige jeg, en versjon jeg ser opp til og ser frem til å bli.

 

Det krever et tankesett der jeg ikke måler meg med, men heller inspireres av andre. Det krever mot, gjennomføringsevne og kontinuitet. Det krever at jeg tar vare på meg selv både fysisk og mentalt og at jeg viser takknemlighet for den jeg er i dag, like mye som den jeg ønsker å bli. Det viktigste er tross alt hva du tenker om deg selv når du er for deg selv.

Tankesett og produktivitet

Produktivitet er en utløsende faktor for et mer positivt tankesett. Det gir oss mestringsfølelse. Når vi er produktive blir også hverdagen mer meningsfull, som er helt essensielt i sammenheng med hvordan vi tenker om vårt bidrag til våre omgivelser.

 

Bokanbefaling! For produktivitet og tankesett, sjekk ut: «High Performance Habits» av Brendon Burchard.

 

I tillegg kan produktivitet gi oss anerkjennelse for utført arbeid. Som mennesker ønsker vi å bli anerkjent og sett for vårt arbeid og våre bidrag.