Produktivitet Antatt lesetid: 3 min
forenkler hverdagen

Mindre tid brukt på nødvendigheter, mer på lidenskap.

Produktivitet er et begrep som både tolkes og mistolkes bredt, til tross for egentlig å ha en klar definisjonen. 

 

Så la oss definere det først som sist:
Produktivitet er et mål på hvor mye du produserer og/eller løser av en predefinert oppgave innenfor en avgrenset tidsramme.

 

Produktivitet er fremfor alt ikke en følelse.

Produktivitet handler altså om å få mest mulig gjort på kortest mulig tid, forutsatt at det du gjør har en verdi og at det gjør i prioritert rekkefølge. 

 

Produktivitet er fremfor alt ikke en følelse. Å kjenne seg produktiv kan være du som forteller deg selv at; «Åh, nå har jeg vært dyktig fordi...». I realiteten har du kanskje lagt tid på feil ting, i feil rekkefølge, som ikke gir deg noen annen verdi enn en følelse av produktivitet. Såkalt "escape-work".

 

Skal du lese én bok om produktivitet, les David Allens "Getting things done".

 

Ofte sidestilles begrepene produktivitet og effektivitet. Det blir litt feil ettersom du i realiteten kan gjøre noe effektivt uten å produsere noe som helst. Effektivitet kan defineres som hvor raskt du løser en oppgave, mens produktivitet handler om hva resultatet av å ha løst oppgaven gir av verdi.

 

Hvor produktiv du er påvirkes av mange faktorer. I denne sammenhengen, med fokus på en bedre livstil, kan det konkretiseres på følgende måte.

Helsen din

Hvis du skal kunne være produktiv så trenger du tilstrekkelig med rett næring og fysisk aktivitet for at kropp og hjerne skal fungere optimalt. Jeg har selv forsøkt gjennom ren vijestyrke å presse meg til å være produktiv på halv maskin. Det er den korteste veien til utbrenthet. Det er noe jeg ikke ønsker for min verste fiende.

 

Rett næring handler om rette næringsstoffer fremfor antall kalorier. Ernæringsfysiologi er et bredt og kompleks område, men enkle grep vil gjøre underverker. Fysisk aktivitet handler om å bedre blodgjennomstrømningen til kropp og hjerne. I tillegg trigger ulik fysisk aktivitet kjemiske prosesser i hjerne og kropp som har stor helseverdi.

 

Les mer om fokus på helse her.

Evnen til restitusjon

Evnen til å koble av og restituere seg er helt avgjørende for å opprettholde produktiviteten. Tilstrekkelig, kvalitativ søvn er det er helt essensielt for alle kroppens prosesser, både fysisk og mentalt.

Restitusjon kommer også i andre former. Avkobling, det å gjøre noe lystbetont eller anerledes, er også restitusjon. Tid med venner og familie, meditasjon eller en rolig løpetur er eksempler på dette.

Ditt tankesett

En positiv holdning på livet og på oppgaven du står ovenfor vil gjøre deg mer fokusert og motivert. Resultatet er økt produktivitet. Å klare å legge til side repeterende tankerekker og være til stede i det du gjør kan være vanskelig, det finnes teknikker for dette.

 

Fokus på negativt utfall hemmer ofte også produktivitet. Å kaste seg ut i ting, å trosse komfortsonens trygge rammer krever mot, men vil gjøre underverker for produktiviteten.

 

Når jeg jobber med mennesker tar jeg alle disse faktorene med i beregningen. Veien til forbedring er en prioritet fordeling av tiltak som er individuelt tilpasset og skreddersydd etter behov og ønsker du har.

Produktivitet i hverdagen

Produktivitet er til syvende og sist resultatet av to komponenter. På den ene siden må du legge til rette for at kan være produktiv ved å ta vare på deg selv fysisk og mentalt. På den andre siden må du legge til rette, via rutiner og prioritering, for at du enklest og mest effektivt kan få ting gjort.

 

Det kan være utfordrende finne måter å forenkle en kaotisk hverdag slik at du får tid til å prioritere deg selv og jobbe med rutiner og prioritering.

 

Jeg kan hjelpe deg med dette, men det første steget må du ta. Ta kontakt i dag. Det vil kjennes bedre!