Kategorisert som:
Bedrelivsstil

Er booking for arrangement bindende?

Nei. Bookingen er ikke bindende når du sender inn via siden Booking. Først etter at vi har avklart alle detaljer og jeg starter med forberedelsene til arrangementetet så anses bookingen som sluttført og bindende.

Hvilken timesats har du for coaching?

Det kommer litt an på hvor mange timer månedlig vi blir enig om er fornuftig for at du skal få et godt utbytte av coachingen. Dersom du ønsker 4 timer eller mer månedlig i 3 måneder så vil du får en pakkepris på dette som er lavere enn ved bestilling av enkelttimer.

Hvordan fakturerer du for dine tjenester?

All fakturering skjer forskuddsvis med kort eller på faktura. Årsaken til dette er at når du engasjerer meg så blokker jeg ut tid i min kalender for deg. Jeg er fleksibel så langt det lar seg gjøre for endring av dag og tidspunkt for våre møter.