Helhetlig fokus
for en bedre livsstil

Vår livsstil er et resultat av samspill, konsekvenser og synergier.

Ønsker du å få mer ut av hverdagen, kjenne deg mer harmonisk eller nå målene du har satt deg? Det er absolutt oppnåelig, men krever fokus. Et helhetlig fokus.

 

Vi mennesker er komplekse, både kroppslig og mentalt. Hva vi tenker påvirker oss fysiologisk og vår kosthold og aktivitetsnivå påvirker oss mental. Kroppslig og sinn fungerer som én og tiltak du gjør påvirker begge.

 

For å gjøre ting litt enklere har jeg i Bedre Livsstil delt arbeidet med livsstil inn i fire fokusområder. Jeg mener disse er dekkende for hvordan vi fungerer som mennesker.

Helse

Helse

Helse er en helt grunnleggende komponent. Denne omfatter vårt aktivitetsnivå, vårt kosthold og vår evne til restitusjon. Hvor produktive vi evner å være er en god indikasjon på hvordan vi håndterer vår helse.

 

Søvn er fremfor alt den viktigste, og undervurderte faktoren. Ditt behov er individuelt, men ingen har beviselig klart seg optimalt på mindre enn 7 timer per natt. 

 

Kostholdet legger grunnlaget for ditt energinivå, evne til fokus og din magehelse. Det er en tett kobling mellom mage og hjerne via Vagus-nerven. Dårlig kosthold vil derfor kunne gjøre deg emosjonelt ustabil og mindre stresståelig. Stress påvirker også fordøyelsen via samme kobling.

 

Aktivitetsnivået ditt påvirker også kropp og sinn. Vi mennesker forvitrer av inaktivitet. Vi er ment å være i bevegelse. Du trenger ikke løpe maraton eller gjøre crossfit for å høste fordelene ved aktivitet. Rask gange har vist seg tilstrekkelig for å aktivere de positive effektene.

Produktivitet

Å kjenne seg produktiv er knyttet til både mestringsfølelse, motivasjon og til følelse av formål. Derfor har det stor innvirkning på tankesettet ditt og din selvfølelse. Produktivitet er et resultat av fokusert og riktig prioritert oppgaveløsing. Det er likevel en forutsetning at søvn, kosthold og aktivitetsnivå legger til rette for energien du trenger for være produktiv. Samtidig er det viktig vel så viktig med et positivt tankesett slik at du kan takle utfordringer på veien.

 

Å ta nødvendig pauser og koble av er en forutsetning for å holde produktiviteten oppe. Det finnes ikke supermennesker som kan jobbe produktivt døgnet rundt. Restitusjon er en essensiell del av prosessen. 

Produktivitet i hverdagen
Tankesett

Tankesett

Noen mennesker er mer positivt anlagte enn andre. Å ha en grunnleggende positiv innstilling til at ting løser seg er et viktig verktøy for å lykkes med hva enn du ønsker å oppnå. Det fine med tankesettet ditt er at du kan ta styring over det.

 

Igjen er det et sunt fokus på helse som legger grunnlaget. Videre er det gjerne en god idé å se på hva i livet som kan forenkles, forkastes og forbedres. Ofte er et negativt tankesett knyttet til dårlige vaner, stressende situasjoner eller usunne relasjoner til mat, mennesker rundt deg og ikke minst til deg selv. Disse relasjonene kan du endre for et mer positivt og fremtidsrettet tankesett.

Restitusjon

Hvis du er utslitt hver fredag etter endt arbeidsuke så kan jeg fortelle deg at det finnes et bedre liv der ute som er fullt oppnåelig. Som nevnt starter det med prioritering av søvn. De kjemiske og fysiske prosessene som utføres mens du sover er helt avgjørende for god restitusjon.

 

Samtidig er det viktig å ta seg jevnlige pauser gjennom dagen. Avbrekk der du gjør noe helt annet enn jobb. Vel så viktig er det å avslutte arbeidsdagen etter maks 8 timer og kveldsjobbing er ikke verken produktivt eller fungerende i lengden.

 

Avbrekk fra hverdagens rotte-race er nødvendig for ny påfyll av energi. Hvilke type avbrekk som fungerer for deg er personlig. Noen liker å løpe, andre tar seg en gåtur. Noen mediterer, mens andre velger noe sosialt. Slike avbrekk gir livet mening. Prioriterer du det vekk så vil du over tid utvikle et negativt tankesett som igjen gjør at helse nedprioriteres og produktiviteten faller.

Restitusjon

Helheten

Som du ser er ikke bedre livsstil bare én ting. Det er virkelig summen av samspill mellom flere ulike områder som alle krever sitt fokus. Helse, produktivitet, tankesett og restitusjon går hånd i hånd og skaper synergier både i positiv og negativ forstand.

 

Det viktigste er likevel å bli bevisst på hvordan nettopp du fungerer som menneske. Samme tilnærming vil ikke fungere for alle, vi er likevel mer like enn vi kanskje vil tro. Veien til en bedre livsstil er tilgjengelig for alle, men det er til syvende og sist du som må forplikte deg til positiv endring.