Kategorisert som:
Fokus

Warren Buffets 5/25 strategi

Dette er en strategi for å prioritere de 5 viktigste målene i livet

Eisenhower Matrisen

Verktøy for prioritering av oppgaver når «alt» er viktigst.